etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

10.2 	Kausipalkka

Työntekijöiden palkat maksetaan kausipalkkana siten kuin 
jäljempänä 13 §:ssä määrätään.

Kausipalkat sovitaan kussakin tehtaassa erikseen työnantajan ja 
pääluottamusmiehen välisellä sopimuksella noudattaen 10.1 
kohdan mukaisesti sovittua palkkausjärjestelmää.

Kausipalkkojen sopimisessa otetaan huomioon tehtävän 
vaativuus ja muut työnsuorittamiseen vaikuttavat tekijät niin, että 
palkat tulevat oikeudenmukaisessa suhteessa porrastetuiksi.

Alin kausipalkka on 8.9.2014 alkaen 889,83 euroa.
 
Alin kausipalkka on 7.9.2015 alkaen 895,52 euroa.

Tämän kohdan mukaisesti sovittuja kausipalkkoja noudatetaan 
työehtosopimuksen osana.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun