etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

11 §	Muutosten vaikutus palkkaukseen

11.1 	Muutosten arviointi ja kirjaaminen

Sovittaessa palkkausjärjestelmästä 10.1 todetun mukaisesti, 
sovitaan myös periaatteista, joiden mukaan tehtävien 
vaativuudessa ja työntekijän käytettävyydessä tapahtuneet 
muutokset vaikuttavat kausipalkkoihin. Samalla sovitaan 
tehtävien vaativuusarvioinnin ylläpidon ja tarkastelun periaatteet. 
Ylläpito ja tarkastelu suoritetaan tarvittaessa, kuitenkin vähintään 
kerran vuodessa.

SOV. Uuden palkkausjärjestelmän käyttöönottoa seuraavan kahden vuoden aikana edellä tarkoitettu ylläpito ja tarkastelu suoritetaan vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Työnantaja kirjaa tehtävien vaativuusarvioinnin ylläpitoon ja tarkasteluun vaikuttavat muutokset työtehtävissä. Kirjaukset saatetaan pääluottamusmiehen tietoon.
SOV. Kirjauksesta riippumatta työt suoritetaan siten, kuin töiden järjestämisestä 9 §:ssä on määrätty.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun