etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

11.2 	Erimielisyydet

Palkkausjärjestelmää sekä kausipalkkoja koskevat erimielisyydet 
voidaan saattaa liittojen käsiteltäväksi työehtosopimuksen 27 §:n 
määräyksiä noudattaen.

Ellei asiasta päästä liittojen välillä yhteisymmärrykseen, voidaan 
erimielisyys alistaa ratkaisulautakunnan ratkaistavaksi.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun