etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

12 §	Suorituspalkat

12.1 	Suorituspalkkatyö ja sen teettäminen

Suorituspalkkaustapoja ovat urakka ja palkkiopalkka.

Suorituspalkkatyönä voidaan teettää työ, joka on laadultaan 
sellaista, että työntekijän palkkaus voidaan määrätä suoritetun 
työn laadun tai määrän perusteella.

Suorituspalkkatyöstä maksetaan työntekijälle vähintään 
vastaavanlaisessa työssä maksettava kausipalkka.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun