etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

12.3 	Hinnoittelun muuttaminen

Hinnoittelun perusteita voidaan työnantajan tai työntekijöiden 
aloitteesta arvioida uudelleen neuvottelemalla asiasta 
paikallisesti. Mikäli perusteltuja syitä ilmenee, yksikköhinta on 
korjattava. Tarkistettua yksikköhintaa sovelletaan sopimuksen 
tekohetkestä lukien.

Sinä aikana kun käydään hinnoittelun muuttamista koskevia 
neuvotteluja ja työn tulos säilyy ennallaan, maksetaan 
työntekijän palkka hänen keskituntiansionsa mukaan.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun