etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

12.4 	Urakka- ja palkkiotyö ylityönä

Jos urakka- tai palkkiotyötä on tehtävä ylityönä tai muuna kuin 
arkipäivänä, on siitä maksettava 16 §:ssä edellytetty korotettu 
palkka.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun