etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

13 §	Palkanmaksu

13.1 	Palkkakausi

Palkkakausi on kaksi työehtosopimuksen mukaista työviikkoa.

Vajaa palkkakausi on palkkakausi, jolloin on tes-seisokki (6.4.1) 
tai jolloin itsenäisyyspäivä tai kirkollinen juhlapäivä on muuna 
arkipäivänä kuin lauantaina ja työntekijän työvuoro- tai 
työtuntijärjestelmän säännöllisten työvuorojen ja vuorovapaiden 
lukumäärä kerrottuna luvulla 8 on vähemmän kuin 80.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun