etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

13.2 	Kausipalkka

Työntekijälle maksetaan palkka kausipalkkana, joka on 
palkkakauden säännöllisen työajan aikatyön palkka.

Tehtäessä säännöllistä työtä tes-seisokin (6.4.1) aikana 
perusosa ei kuitenkaan sisälly kausipalkkaan lukuun ottamatta 
6.3.1 kohdan neljännessä kappaleessa tarkoitettua työtä.
Kausipalkasta saadaan tuntipalkka jakamalla kausipalkka luvulla 
82 keskeytymättömässä vuorotyössä (tam 37) ja luvulla 80 
muissa työaikamuodoissa.

Työaikamuodon tai työvuoron vaihtuessa palkkakauden aikana 
kausipalkan kerroin on 80. Työvuoron vaihtuessa 
keskeytymättömässä vuorotyössä (tam 37) on kausipalkan 
kerroin 82.

Osa-aikatyöntekijän kausipalkka lasketaan kertomalla 
palkkakauden säännölliset työtunnit tuntipalkalla.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun