etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

13.6 	Suorituspalkkatyö

13.6.1 	Palkanmaksu suorituspalkkatyössä

Suorituspalkkatyötä tekevälle työntekijälle maksetaan 
aikatyöhön tai muuhun työhön perustuva kausipalkka, johon 
lisätään tai josta vähennetään suorituspalkkatyössä työ- ja 
tuntikohtaiseen palkkakirjanpitoon perustuvan urakkahinnoittelun 
mukaisen ansion ja vastaavan ajanjakson kausipalkan erotus. 


13.6.2 	Vajaan palkkakauden erillinen korvaus suorituspalkkatyössä

Vajaalta palkkakaudelta maksetaan suorituspalkka työntekijälle 
muussa kuin keskeytymättömässä vuorotyössä tämän 
sopimuksen 15 §:n mukainen keskimääräinen lisien ja 
palkkioiden osuus niiltä tunneilta, jotka saadaan vähentämällä 
80 tunnista palkkakauden säännöllisten työvuorojen ja 
vuorovapaiden yhteismäärä kerrottuna luvulla 8.

SOV. Korvauksen maksamisen edellytyksenä on, että työnantajalla on kyseiseltä jaksolta palkanmaksuvelvollisuus, työntekijän palkkakauden työtunneista on vähintään puolet tehty muussa kuin keskeytymättömässä vuorotyössä ja vähintään puolet palkkakauden työtunneista on tehty suorituspalkkatyössä. Erillistä korvausta ei makseta, jos vajaan palkkakauden aiheuttava päivä on vuosiloman aikana.
Esimerkki: Tam 15:n työaika 72 tuntia juhannuksen sisältävällä palkkakaudella * aikatyötä 24 tuntia * palkkiotyötä 48 tuntia * keskim. lisien ja palkkioiden osuus (tes 15 §) 1 euro * tuntipalkka 10 euroa * kausipalkka 800 euroa * palkkiotyöansio 480 euroa Työntekijän palkka palkkakaudelta: * kausipalkka 800 euroa * palkkiotyöansio vähennettynä vastaavan ajan kausipalkalla 480 - 10 x 40 80 euroa * erillinen korvaus (8 x 1 euro) 8 euroa Yhteensä 888 euroa

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun