etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

13.7 	Palkattomat poissaolot

Päivätyössä (tam 15, 16) ja keskeytyvässä vuorotyössä (tam 25, 
26, 35 ja 36) palkattomat poissaolot vähennetään kausipalkasta 
kertomalla poissaolotuntien määrä työntekijän tuntipalkalla.

Keskeytymättömässä ja jatkuvassa vuorotyössä (tam 37, 17 ja 
27) palkattomat poissaolot vähennetään kausipalkasta 
suhteessa työntekijän työvuorojärjestelmän mukaisiin 
työvuoroihin ja vuorovapaisiin.

Tes-seisokin (6.4.1) sisältäminä palkkakausina kausipalkasta 
vähennetään palkaton poissaolo keskeytymättömässä sekä 
jatkuvassa vuorotyössä (tam 37, 17, 27) kertomalla 
poissaolotuntien määrä työntekijän tuntipalkalla, mikäli 
työntekijän työvuorojärjestelmän säännöllisten työvuorojen ja 
vuorovapaiden lukumäärä kerrottuna luvulla 8 on vähemmän 
kuin 80.

Mikäli työnantajalla ei ole palkanmaksuvelvollisuutta 
palkkakauden aikana, kausipalkkaa tai sen osaa ei työntekijälle 
kuitenkaan makseta. 

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun