etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

13.8 	Palkanmaksu työsuhteen alkaessa

Palkkakautena, jona työntekijän työsuhde alkaa, palkka 
maksetaan tehtyjen työtuntien mukaan ja toisen palkkakauden 
alusta sovelletaan kausipalkkaa koskevia määräyksiä.

Työsuhteen alkaessa palkkakauden ensimmäisellä viikolla 
uudelle työntekijälle maksetaan seuraavan viikon 
palkanmaksupäivänä ensimmäisen viikon säännölliseltä 
työajalta palkkaennakko. Palkkaennakko vähennetään 
seuraavana palkanmaksupäivänä.

Työntekijälle, jonka työsuhde alkaa palkkakauden toisella 
viikolla, palkka maksetaan seuraavan palkkakauden 
palkanmaksupäivänä. 

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun