etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

14 §	Palkkaus toiseen työhön siirrettäessä

1.	Jos aikapalkalla työskentelevä työntekijä siirretään 
alempipalkkaiseen työhön, palkkaa ei alenneta ennen kuin 14 
päivää on kulunut siirrosta tehdyn ilmoituksen jälkeen ja 
työntekijä on siirtynyt uuteen työhön.

Jos aikapalkalla työskentelevä työntekijä siirretään 
korkeampipalkkaiseen työhön, korottuu hänen palkkansa heti 
uuden työn alkaessa.

2.	Mikäli urakkatyöntekijä muun syyn kuin urakkatyön vähyyden 
takia siirretään toiseen työhön ja toinen työntekijä siirron takia 
suorittaa hänen työnsä, maksetaan siirretylle työntekijälle hänen 
aiemman työn mukainen ansio, kuitenkin enintään 14 päivän 
ajalta siirrosta tehdyn ilmoituksen jälkeen.

3.	Mikäli ammattitautivaaran alaisena työskentelevä työntekijä 
siirretään terveydellisistä syistä väliaikaisesti muihin tehtäviin ei 
hänen säännöllisen työajan ansiotaan (vakiolisineen) tämän 
siirron johdosta alenneta.

4.	Mikäli 50 vuotta täyttänyt työntekijä, jonka työsuhde on saman 
yrityksen palveluksessa tämän sopimuksen puitteissa jatkunut 
vähintään 20 vuotta, on menettänyt siinä määrin työkykyään, 
ettei hän enää voi suorittaa entistä tehtäväänsä, suosittelevat 
liitot, että ko. työnantaja siirtää hänet tehtävään, jossa 
aikaisemmassa työssä saavutettu keskituntiansio ei alene 1,5 
vuoden ajalta siirrosta lukien ja sen jälkeen hänen 
kausipalkkansa ei alene. 

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun