etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

15 §	Keskituntiansio

15.1 	Keskituntiansion muodostaminen

Keskituntiansio muodostetaan lisäämällä voimassa olevaan 
kausipalkan tuntipalkkaan keskimääräinen lisä.

SOV. Kun työntekijälle maksetaan keskituntiansiota, vuorolisiä tai muita keskimääräiseen lisään sisältyviä palkaneriä ei makseta.
15.2 Keskimääräisen lisän laskeminen Keskimääräinen lisä saadaan laskemalla yhteen työntekijälle edelliseen vuosineljännekseen sisältyvien palkkakausien aikana kausipalkan tuntipalkan lisäksi maksetut lisät. Lisien yhteissumma jaetaan saman ajanjakson aikana tehdyillä työtunneilla. Lisiä ovat olosuhde-, sauna- ja vuorotyölisät sekä suorituspalkkatyöstä maksetun kausipalkan tuntipalkan ylittävät osuudet ilman yli-, sunnuntai- ja seisokkityön korotusosuuksia.
SOV. Keskimääräiseen lisään lasketaan myös mm. - työnopastuslisät, - luontaisetukorvaukset ja - palkkakauden aikana tapahtuneet tuntipalkan tilapäiset muutokset. Keskimääräiseen lisään ei lasketa mm. - ylityön, seisokkityön eikä sunnuntaityön korotusosuuksia, - viikoittaiselta vapaa-ajalta maksettuja korvauksia, - hälytys- ja varallaolorahoja, - työvälinekorvauksia, - 28.6 kohdan mukaisia lisäkorvauksia, - vajaan palkkakauden erillisiä korvauksia, - muulta kuin työajalta maksettua palkkaa kuten vuosilomapalkkaa, lomallelähtörahaa, vuorovapaarahaa, sairausajan palkkaa ja palvelusvuosikorvausta eikä - aloite-, kirjoitus- ja kokouspalkkioita. Vuosineljänneksen lisien yhteissummasta vähennetään 13.6.1 kohdan perusteella vähennettävät palkanosuudet. Jos työntekijälle ei voida määrittää keskimääräistä lisää edellisen vuosineljänneksen mukaan, käytetään edellisen kokonaisen palkkakauden keskimääräistä lisää tai vastaavan työntekijäryhmän edellisen vuosineljänneksen keskimääräistä lisää. Mikäli vuosineljänneksen aikana on teetetty takaisin enemmän kuin kaksi liikaa pidettyä vuorovapaata, korjataan keskimääräinen lisä vähentämällä jakajasta takaisin teetetyt tunnit.
15.3 Keskimääräisen lisän käyttäminen Keskimääräistä lisää käytetään vuosineljänneksen päättymisen jälkeen toisen tai palkanlaskennan niin vaatiessa kolmannen palkkakauden alusta lukien seuraavan vuosineljänneksen vastaavan palkkakauden alkuun saakka.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun