etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

IV	ERINÄISET KORVAUSMÄÄRÄYKSET

16 §	Ylityökorvaukset ja korotettu palkka

16.1 	Vuorokautinen ylityö

Työ, jota tehdään säännöllisen vuorokautisen työajan lisäksi, on 
vuorokautista ylityötä.

Vuorokautisesta ylityöstä maksetaan kahdelta ensimmäiseltä 
tunnilta 50 %:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu 
palkka

SOV. Mikäli työaikamuodossa 35, 36 ja 37 työskentelevä työntekijä joutuu jatkamaan työskentelyään välittömästi säännöllisen työvuoronsa päätyttyä, katsotaan tehty työ vuorokautiseksi ylityöksi, vaikka vuorokausi vaihtuisi.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun