etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

16.2.2 	Vapaavuorokausisääntö

Työaikamuodoissa 17, 27 ja 37 on viikoittaista ylityötä 
säännöllisen vapaavuorokauden aikana suoritettu työ, mikäli 
työntekijä jatkaa välittömästi työtään aikaisemmassa 
työvuorossaan.

Vapaavuorokaudella tarkoitetaan työaikamuodossa 37 
työvuorojärjestelmän mukaisten työpäivien välisiä sekä 
työpäivien ja vuorovapaiden välisiä työehtosopimuksen mukaisia 
vuorokausia. Vapaavuorokausia eivät kuitenkaan ole 14 
vuorokauden vapaajakson aikana vuorovapaiden välissä olevat 
päivät.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun