etusivu

info

ilmoitustaulu

organisaatio

kuvat

säännöt

etuudet

linkit

sheemat

palaute

yhteystiedot

jäsenrekisteri

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016
takaisin sisällysluetteloon

Työehtosopimuksen pdf-versio täällä.

Haku TES:sta hakusanalla:

16.2.4 	Siirtymäpalkkakauden sääntö (tam 37)

Työntekijän työvuoron vaihtuessa keskeytymättömässä 
vuorotyössä on kyseisen palkkakauden 82 säännöllisen työ-
tunnin ylittävä työaika viikoittaista ylityötä

Työntekijän siirtyessä keskeytymättömään vuorotyöhön tai 
keskeytymättömästä vuorotyöstä muuhun työaikamuotoon on 
viikoittaista ylityötä kyseisen palkkakauden 80 säännöllisen 
työtunnin ylittävä työ.

Jos siirron johdosta tulee ylimääräisiä lepopäiviä, on työntekijälle 
varattava tilaisuus tehdä työtä niin, että säännöllisen työajan 
ansio ei alene.

Siirtymäpalkkakauden sääntöä ei sovelleta, jos työntekijä 
vaihtaa työvuoroa tam 37 työajan lyhentämiseksi tarvittavan 
työvuorojärjestelmän muutoksen yhteydessä.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun