etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

16.2.5 	Vajaan palkkakauden sääntö

Työntekijän työaikamuodon tai työvuoron vaihtuessa vajaalla 
palkkakaudella on viikoittaista ylityötä työ, joka ylittää 
palkkakauden alussa olleen työvuoro- tai työtuntijärjestelmän 
säännöllisten työvuorojen ja vuorovapaiden lukumäärän 
perusteella lasketun tuntimäärän.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun