etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

16.2.6 	Korvaus viikoittaisesta ylityöstä

Viikoittaisesta ylityöstä maksetaan 8 ensimmäiseltä tunnilta 50 
%:lla ja seuraavilta tunneilta 100 %:lla korotettu palkka.

Työaikamuodoissa 17, 27 ja 37 tehdystä sekä 
vapaavuorokausisääntöön perustuvasta viikoittaisesta ylityöstä 
maksetaan kuitenkin 100 %:lla korotettu palkka.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun