etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

16.5 	Viikoittaisena vapaa-aikana työskentelyn korvaaminen

Viikoittainen vapaa-aika tulee järjestää keskimäärin 35 tunniksi 
palkkakauden aikana siten, että viikoittainen yhdenjaksoinen 
vapaa-aika on kuitenkin vähintään 24 tuntia.

Edellä mainitusta poiketen keskeytymättömässä 
kolmivuorotyössä (tam 37) ei keskimääräisyyttä tarkastella, vaan 
viikoittaisen yhdenjaksoisen vapaa-ajan tulee olla 24 tuntia 
viikossa.

Mikäli työntekijä joutuu työskentelemään kaikkina viikon päivinä 
ja siten myös työaikalain 31 §:n tarkoittamana viikoittaisena 
vapaa-aikanaan, korvataan työhön käytetty aika työaikalain 32 
§:n 2 momentin mukaisesti.

SOV. Vähintään puolet viikoittaisesta vapaa-ajasta tulee sijoittua viikon alussa voimassa olleen työtuntijärjestelmän mukaiselle viikon viimeiselle vapaapäivälle. Työntekijällä ei ole oikeutta tässä kohdassa tarkoitettuun korvaukseen, jos hän on ollut poissa työstä minä päivänä tahansa tai mistä syystä tahansa (esim. vuosiloma, sairaus tai muu vapaapäivä) viikon aikana siten, että työvuorojen väliin jää keskeytymättömässä vuorotyössä 24 tuntia ja muissa työaikamuodoissa 35 tuntia.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun