etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

16.6 	Pääsiäislauantaina tehty työ

Työaikamuodoissa 15, 16, 25, 26, 35 ja 36 korvataan 
pääsiäislauantaina tehty työ kello 14.00 saakka kuten 
viikoittainen ylityö.

Työaikamuodoissa 17, 27 ja 37 sisältyy työtuntijärjestelmän 
mukainen aamuvuoro pääsiäislauantaina kausipalkkaan.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun