etusivu

info

ilmoitustaulu

organisaatio

kuvat

säännöt

etuudet

linkit

sheemat

palaute

yhteystiedot

jäsenrekisteri

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016
takaisin sisällysluetteloon

Työehtosopimuksen pdf-versio täällä.

Haku TES:sta hakusanalla:

17 §	Saunalisä

Lauantain ja juhlapäivän aaton klo 06.00 sekä sunnuntain ja 
juhlapäivän klo 06.00 välisenä aikana maksetaan työntekijälle 
kultakin työtunnilta erillisenä lisänä saunalisä, joka on 23,05 % 
paperiteollisuuden neljännen vuosineljänneksen 
keskituntiansiosta. (Paperiteollisuuden palkkatilastosarakkeet 5 
ja 6 yhteenlaskettuna).

Peräkkäisinä aatto- ja lauantaipäivänä saunalisä maksetaan 
ainoastaan ensimmäiseltä. Saunalisälle maksetaan 
työehtosopimuksen edellyttämät seisokki- ja ylityökorotukset.

Muist. 1.	
Neljännen neljänneksen perusteella määräytyvää saunalisää sovelletaan seuraavan neljännen vuosineljänneksen alusta lukien.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun