etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

18 §	Palvelusvuosikorvaus

18.1 	Palvelusvuosikorvauksen määrä

Työntekijälle maksetaan hänen keskituntiansionsa ja 
työsuhteensa keston perusteella määräytyvä 
palvelusvuosikorvaus.

Palvelusvuosikorvaus määräytyy tilastovuosineljänneksen 
viimeiseen päivään yhtäjaksoisesti jatkuneen työsuhteen 
perusteella seuraavasti:

Työsuhteen kesto		Palvelusvuosikorvauksen määrä
					
vähintään	1	vuotta	2,54	x	keskituntiansio
"		3	"	8,54	x	"
"		6	"	14,54	x	"
"		9	"	26,54	x	"
"		12	"	32,54	x	"
"		18	"	38,54	x	"


SOV. Työsuhteen kestoaikaan lasketaan yhtäjaksoinen aika Metsäteollisuus ry:n jäsenenä olevan saman yrityksen palveluksessa. Työsuhteen kestoaika karttuu lakisääteisen äitiys-, isyys-, vanhempainloman aikana tai asevelvollisuuden suorittamisen aikana. Työsuhteen kestoaika ei kartu työntekijän ollessa hoitovapaalla, opintovapaalla tai kun työsuhde on muutoin lepäävä.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun