etusivu

info

ilmoitustaulu

organisaatio

kuvat

säännöt

etuudet

linkit

sheemat

palaute

yhteystiedot

jäsenrekisteri

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016
takaisin sisällysluetteloon

Työehtosopimuksen pdf-versio täällä.

Haku TES:sta hakusanalla:

20 §	Hälytysraha

1.	Milloin työntekijä kutsutaan työhön siitä edeltäkäsin ilmoittamatta 
hänen säännöllisen työaikansa ulkopuolella hänen jo 
poistuttuaan työpaikaltaan, maksetaan hänelle tehtävän 
vaatiman ajan pituudesta riippumatta varsinaisen palkan lisäksi 
erityistä hälytysrahaa seuraavasti:

a)	milloin kutsu hälytystyöhön on annettu työntekijän sellaisella 
vuorokautisen työajan lepotauolla, jota ei ole luettava 
työaikaan kuuluvaksi, yhden tunnin keskituntiansiota vastaava 
hälytysraha;

b)	milloin kutsu hälytystyöhön on annettu työntekijän 
vuorokautisen työajan ulkopuolella vuorotyöntekijälle klo 
06.00 ja klo 22.00 välillä ja päivätyöntekijälle klo 07.00 ja klo 
22.00 välillä, kahden tunnin keskituntiansiota vastaava 
hälytysraha ja

c)	milloin kutsu hälytystyöhön on annettu työntekijän 
vuorokautisen työajan ulkopuolella vuorotyöntekijälle klo 
22.00 ja klo 06.00 välillä ja päivätyöntekijälle klo 22.00 ja klo 
07.00 välillä, kolmen tunnin keskituntiansiota vastaava 
hälytysraha.

2.	Lyhyemmästä kuin tunnin työajasta maksetaan yhden tunnin 
palkka.

SOV. Työntekijä, joka on poistunut työpaikaltaan säännöllisen työajan päätyttyä, vaikkei hän ole vielä poistunut tehdasalueelta, on oikeutettu saamaan hälytysrahan.
3. Hälytysrahalle ei tule sunnuntai- tai ylityökorotusta.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun