etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

21 §	Erittäin raskaan ja erittäin likaisen työn lisät

Poikkeuksellisen raskaissa, likaisissa tai vaikeissa olosuhteissa 
suoritettavista töistä voidaan paikallisesti sopia maksettavaksi 
korotettua palkkaa.

Muist. 1.	
Töissä, joissa paikallisesti on sovittu maksettavaksi erittäin likaisen tai erittäin raskaan työn lisää, maksetaan tämä lisä jokaiselle tätä työtä suorittavalle riippumatta siitä mihinkä ryhmään työntekijä kuuluu. Vakanssityöntekijälle maksetaan lisä, jos työ ei kuulu vakanssityöhön.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun