etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

23.10 	Vaikeasti sairaan lapsen hoito

Työntekijällä, jonka lapsi sairastaa sairausvakuutuslain 10 luvun 
2 §:n 3 momentissa tarkoitettua vaikeaa sairautta tai vammaa 
(valtioneuvoston päätös 1335/04), on oikeus olla poissa työstä 
osallistuakseen lapsensa hoitoon, kuntoutukseen tai hoidon 
opastukseen sovittuaan poissaolosta etukäteen työnantajan 
kanssa.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun