etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

23 §	Muita korvauksia

23.1 	Työvälinekorvaus

Työntekijöille, jotka pääasiallisesti joutuvat käyttämään omia 
työvälineitään siitä etukäteen työnantajan kanssa sovittuaan, 
maksetaan työvälinekorvausta. Korvaus maksetaan 
neljännesvuosittain ja sen suuruus on 30 kertaa kausipalkan 
tuntipalkka tai muu paikallisesti sovittu korvaus.

SOV. Työvälinekorvaus maksetaan myös vuosiloman ja palkallisen sairasloman ajalta.
23.2 Työvaatekorvaus Niille toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa oleville työntekijöille, joille työnantaja ei hanki työvaatetusta, maksetaan vuosittain työvaatekorvaus. Korvaus on kone-, sähkö-, mittari- ja autokorjausosastojen sekä rakennus- ja ulkotyöosastojen työntekijöille 55,50 euroa ja muille työntekijöille 36,16 euroa. Korvaus maksetaan syyskuun ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä tai muuna paikallisesti sovittuna ajankohtana.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun