etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

23.4 	50- ja 60-vuotispäivät

Toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevalla 
työntekijällä on oikeus saada palkallisesti vapaaksi 50- ja 60-
vuotispäiväkseen sattuvat työvuoronsa.

SOV. Kolmivuorotyössä vapaita ovat juhlapäivän kanssa samalle kalenterivuorokaudelle sattuvat yövuorot.
23.5 Lähiomaisen hautauspäivä tai oma hääpäivä Työntekijällä on oikeus saada palkalliseksi vapaaksi lähiomaisen hautauspäiväksi sekä omaksi hääpäiväksi sattuva työvuoronsa.
SOV. Lähiomaisena pidetään avio- tai avopuolisoa, lapsia ja ottolapsia, vanhempia, isovanhempia, veljiä ja sisaria sekä avio- tai avopuolison vanhempia.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun