etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

23.9 	Poissaoloajan palkka ja poissaolosta ilmoittaminen

Tässä pykälässä tarkoitettu poissaoloajan palkka maksetaan, 
kuten sairausajan palkasta on 24.7.1 kohdassa määrätty.

SOV. Maksaminen edellyttää, että poissaolo sattuu työntekijän säännöllisen työvuoron ajalle.
Työntekijän on ilmoitettava poissaolostaan työnantajalle viipymättä siitä tiedon saatuaan ja hoidettava poissaolonsa tarpeetonta työajan menetystä välttäen.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun