etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

24.3 	Äitiys- ja isyysvapaan palkka

Työsuhteen jatkuttua vähintään kuusi kuukautta, maksetaan 
äitiysvapaalla olevalle työntekijälle palkka 35 työpäivältä ja jos 
työsuhde on jatkunut vähintään 5 vuotta 45 työpäivältä.

Keskeytymättömässä vuorotyössä (tam 37) palkka maksetaan 
työvuorosta riippumatta seuraavasti:
Työsuhde vähintään 6 kk:
30 työpäivän palkka kta:n mukaan
5 vuorovapaan palkka kta:n mukaan
5 työpäivältä su-korotusosuus kta:n mukaan

Työsuhde vähintään 5 v:
38 työpäivän palkka kta:n mukaan
7 vuorovapaan palkka kta:n mukaan
6 työpäivältä su-korotusosuus kta:n mukaan

Äitiysvapaan palkka maksetaan 4 ensimmäisenä 
palkanmaksupäivänä äitiysvapaan alusta lukien siten, että 
kunakin palkkapäivänä suoritetaan yksi neljäsosa palkan 
kokonaismäärästä.

Adoptoitaessa alle 7-vuotias lapsi maksetaan toiselle, kotiin 
jäävälle adoptiovanhemmalle palkkaa edellä mainitulla tavalla. 
Palkan maksaminen edellyttää, että työntekijällä on oikeus 
vanhempainrahaan ja että työntekijä noudattaa sen nostamista 
koskevia säännöksiä.

Työsuhteen jatkuttua kuuden kuukauden ajan maksetaan 
isyysvapaalla olevalle työntekijälle palkka isyysrahakauden 
kuudelta ensimmäiseltä työpäivältä. Isyysvapaan palkka 
maksetaan keskituntiansion mukaan.

Muilta osin tässä kohdassa määrätyn palkan maksamiseen 
sovelletaan 24.7 kohdan määräyksiä.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun