etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

24.4 	Lääkärintarkastukset

Työnantaja korvaa 24.7. kohdan mukaisesti ansionmenetyksen 
sairauden toteamiseksi välttämättömän lääkäritarkastuksen ja 
tarkastukseen liittyvän lääkärin määräämän laboratorio- tai 
röntgentutkimuksen ajalta, ellei työntekijä ole saanut 
vastaanottoa työajan ulkopuolella.

Ansionmenetys korvataan myös seuraavissa tapauksissa:

-	Sellaisen lääkärintarkastuksen ajalta, jossa todetaan 
työntekijän sairaus.
-	Lääkärin tutkimustoimenpiteestä johtuneen, enintään 
vuorokauden kestäneen työkyvyttömyyden ajalta.
-	Työntekijä on otettu sairausoireiden vuoksi sairaalaan 
tarkkailtavaksi tai tutkittavaksi.
-	Kroonisen sairauden edellyttämän lääkärintarkastuksen ajalta 
edellyttäen, että kysymyksessä on ao. erikoisalan lääkärin 
suorittama tarkastus hoidon määrittelemiseksi.
-	Sairauden olennaisesti pahentuessa, minkä vuoksi työntekijän 
on ollut tarpeen hakeutua lääkärintarkastukseen.
-	Hoidon määrittelemiseksi tarpeellisen asianomaisen 
erikoisalan lääkärin tarkastuksen ajalta, jossa annetaan 
määräys apuvälineen esim. silmälasien hankkimiseksi. 
-	Muun aikaisemmin todetun sairauden hoidon 
määrittelemiseksi tarpeellisen lääkärintarkastuksen ajalta 
vain, jos lääkärinpalveluja ei ole saatavissa työajan 
ulkopuolella. 
-	Syöpäsairauden edellyttämän hoitotoimenpiteen aiheuttaman 
työkyvyttömyyden ajalta. 

Työnantaja korvaa raskaana olevalle työntekijälle 
ansionmenetyksen sairausvakuutuslain mukaisen äitiysrahan 
saamisen edellytyksenä olevan lääkärin tai terveyskeskuksen 
todistuksen hankkimiseksi välttämättömän tarkastuksen ajalta, 
ellei työntekijä ole saanut vastaanottoa työajan ulkopuolella.

Korvauksen suorittaminen edellyttää, että lääkärintarkastus sekä 
mahdollinen laboratorio- tai röntgentutkimus on järjestetty 
työajan tarpeetonta menetystä välttäen. Mikäli työntekijä saa 
lääkärintarkastuksen ajalta sairausajan palkkaa, ei korvausta 
ansionmenetyksestä suoriteta.

Korvausta ei suoriteta myöskään sairausajan palkkamääräysten 
edellyttämänä karenssipäivänä suoritetun lääkärintarkastuksen 
ajalta, jos työntekijän työsuhde on kestänyt vähemmän kuin 
kuusi kuukautta. 

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun