etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

24.6 	Hammassairaudet

Jos äkillinen hammassairaus ennen hoitotoimenpiteitä aiheuttaa 
työntekijän työkyvyttömyyden, joka vaatii samana päivänä tai 
saman työvuoron aikana annettavaa hoitoa, maksetaan 
työntekijälle ansionmenetyksen korvaus 24.7. kohdan mukaisesti 
hoitotoimenpiteen ajalta, mikäli hänen ei onnistu saada hoitoa 
työajan ulkopuolella. Työkyvyttömyys ja hoidon kiireellisyys 
osoitetaan hammaslääkärin antamalla todistuksella.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun