etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

25.2 	Työssäolopäivien veroiset päivät

Työssäolon veroisia päiviä vuosiloman pituutta laskettaessa ovat 
vuosilomalaissa määrättyjen työssäolopäivien lisäksi:

-	ammattiyhdistyskoulutukseen enintään yhden kuukauden 
pituisiin kursseihin käytetyt työpäivät;
-	tämän sopimuksen 6 §:ssä tarkoitetut vuorovapaat;
-	Paperiliiton liittokokoukseen, liittovaltuustoon tai hallituksen 
kokoukseen sekä SAK:n edustajakokoukseen tai valtuuston 
kokoukseen osallistumisen ajalle sattuvat työvuorot.
Työntekijän tulee vapautusta pyytäessään esittää 
asianmukainen selvitys kokoukseen osallistumiseen 
tarvitsemastaan ajasta;
-	enintään 12-tuntisia työvuoroja koskevan paikallisen 
sopimuksen perusteella annettavat tasaamisvapaat.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun