etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

25.3 	Loma keskeytymättömässä vuorotyössä (tam 37)

25.3.1 	Loma vaihtoehdossa 1, jossa kesäajaksi vuoro jaetaan 
enintään viiteen ryhmään

Jokainen vuoron ryhmä saa 26 vuorokauden yhdenjaksoisen 
vapaan 18.5. - 16.9. välisenä aikana. Vapaajaksoon sisältyy 
vuosilomalain mukaisia lomapäiviä. Vuorojen sisällä toteutetaan 
lomien kierto enintään 106 vuorokauden aikana. Loppuosa 
lomasta annetaan seuraavan 14 vuorokauden 
vuorovapaajakson tai kahden 6 vuorokauden 
vuorovapaajaksojen aikana.

Työntekijällä, joka on oikeutettu 30 lomapäivään, saattaa olla 
lomapäiviä enemmän kuin kesän 26 vuorokauden vapaan ja 
syksyn kahden 6 vuorokauden vuorovapaajaksoissa on 
vuosilomalain mukaisia arkipäiviä. Jäljelle jäävät lomapäivät 
annetaan seuraavan 6 vuorokauden vuorovapaajakson aikana 
siten, etteivät vuorovapaa ja lomapäivä kulu samanaikaisesti (= 
merkkausloma).

Työvuorojärjestelmän määräytyessä edellä 6.8.3 kohdassa 
tarkoitettuna lyhyenä kiertona jokainen vuoron ryhmä saa 24 
vuorokauden yhdenjaksoisen vapaan 18.5. - 16.9. välisenä 
aikana. Vapaajaksoon sisältyy vuosilomalain mukaisia 
lomapäiviä. Vuorojen sisällä toteutetaan lomien kierto enintään 
104 vuorokauden aikana. Loppuosa lomasta annetaan 
seuraavan neljän vapaajakson aikana.

Työntekijällä, joka on oikeutettu 30 lomapäivään, saattaa olla 
lomapäiviä enemmän kuin kesän 24 vuorokauden vapaassa ja 
syksyn neljässä vuorovapaajaksossa on vuosilomalain mukaisia 
arkipäiviä. Jäljelle jäävät lomapäivät annetaan seuraavien 
vapaajaksojen aikana siten, etteivät vuorovapaa ja lomapäivä 
kulu samanaikaisesti (= merkkausloma).

SOV. Työntekijällä, jolla on oikeus 30 lomapäivään jää syksyn 14 vrk:n vapaajaksoon yleensä 8 - 12 lomapäivää. Loput jaksoon sisältyvästä 14 vrk:n vapaasta on työvuorojärjestelmän mukaisesti vuorovapaapäiviä.
Mikäli em. järjestelyjen johdosta vuorovapaita jää antamatta, menetellään näiden vuorovapaiden suhteen 6.8.8 kohdan mukaisesti.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun