etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

25.3.2 	Loma vaihtoehdossa 2, jossa kesäajaksi muodostetaan 
kuudes vuoro

Kukin vuoro saa yhtäjaksoisen 22 vuorokauden vapaan 26.5. - 
4.9. välisenä aikana, johon sisältyy vuosilomalain mukaisesti 
lomapäiviä.

Loppuosa vuosilomasta annetaan seuraavan 14 vuorokauden 
vuorovapaajakson tai seuraavien kolmen 6 vuorokauden 
vuorovapaajaksojen aikana. Työntekijällä, joka on oikeutettu 30 
lomapäivään, saattaa olla lomapäiviä enemmän kuin kesän 22 
vuorokauden vapaan ja syksyn 14 vuorokauden tai kolmen 6 
vuorokauden vuorovapaajaksoissa on vuosilomalain mukaisia 
arkipäiviä. Jäljelle jäävät lomapäivät annetaan seuraavan 6 
vuorokauden vuorovapaajakson aikana siten, etteivät 
vuorovapaa ja lomapäivä kulu samanaikaisesti (= 
merkkausloma).

Mikäli em. järjestelyjen johdosta vuorovapaita jää antamatta, 
menetellään näiden vuorovapaiden suhteen 6.8.8 kohdan 
mukaisesti.

Esimerkki: Keskeytymättömässä vuorotyössä syksyllä olevat 
lomat toteutetaan seuraavasti (6. vuoro kesäaikana).

Ansaittuja lomapäiviä 30

Työvuorot	 			1	2	3	4	5
100 vrk:n jakson lomapäivien	
lukumäärä				15	18	18	18	18
Syksyn varsinaisen lomajakson
lomapäivien lukumäärä (3x20
vrk:n jakso)				12	12	11	12	12
Merkkauslomajakso  			3	0	1	0	0

Työvuoro
seisokki/työvuoro/lomapäivä

Varsinainen syksyn lomajakso
A L - Y I
A L L Y I
- A L Y I
I A - Y -
I A - - Y
I A L L Y
I - A L Y
- I A L Y
Y I A V -
Y I A - L
Y I - A L
Y - I A -
- Y I A L
L Y I A L
L Y I - A
L Y - I A
L - Y I A
- L Y I A
A - Y I -
A L Y - I
A L - Y I

Merkkauslomajakso
A - L Y I
- A V Y I
I A V Y -
I A V - Y
I A - - Y
I - A V Y
- I A V Y
Y I A V -
Y I A - -
Y I - A V
Y - I A V
- Y I A V
L Y I A -
V Y I - A
L Y - I A
L - Y I A
- - Y I A

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun