etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

25.3.3 	Loman sijoittaminen 24 lomapäivään oikeutetuilla

Työntekijälle, joka on oikeutettu 24 lomapäivän vuosilomaan, jää 
syksyllä olevan vuosiloman osan yhteyteen yleensä 2 - 8 
lomapäivää. Koska em. vapaajaksoihin sisältyy yleensä 
enemmän arkipäiviä kuin vuosilomalain mukaisia lomapäiviä on 
jäljellä, on työntekijä velvollinen tulemaan työhön vapaajakson 
alku- tai loppuajaksi. Työpäivien lukumäärä on sama kuin 
vapaajakson alku- tai loppuosaan sisältyvien vuorovapaiden 
lukumäärä. 

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun