etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

25.3.5 	Vuosiloman siirto työntekijän sairastuessa

Työntekijän sairastuessa ennen vuosilomaa tai sen aikana loma 
siirretään vuosilomalain mukaisesti hänen pyynnöstään. 
Sairauspoissaolo omalla ilmoituksella ei oikeuta vuosiloman 
siirtoon.

Näissä tapauksissa sairausajan palkka maksetaan 
työtuntijärjestelmässä olevien vuorovapaiden mukaisesti. Tällöin 
vuorovapaat eivät kulu.

SOV. Nämä työtuntijärjestelmän vuorovapaat luetaan säännöllisten työvuorojen veroisiksi vuorovapaita ansaittaessa. Vastaavasti siirretyn loman ajalta vuorovapaita ei ansaita silloin, kun loma pidetään saman verotusvuoden aikana. Työntekijän sairastuessa ennen syksyllä olevaa merkkauslomaa voidaan loma siirtää kuluvan verotusvuoden vuorovapaajaksoihin siten, ettei siirto vaikuta työntekijän vuosilomapäivien lukumäärään.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun