etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

25.4 	Lomallelähtöraha

Työntekijälle maksetaan toukokuun toisena 
palkanmaksupäivänä lomallelähtörahana 13 tunnin palkka 
kultakin vuosilomaan oikeuttavalta kuukaudelta.
 
Lomallelähtörahan laskentaperuste on I vuosineljänneksen 
jälkeen 3. palkkakauden alkaessa voimassa oleva 
keskituntiansio korotettuna 3,4 prosentilla. Mikäli edellä 
mainittua I neljänneksen keskituntiansiota ei ole käytettävissä, 
käytetään maksuhetkellä voimassa olevaa keskituntiansiota (15 
§).

Osa-aikatyöntekijälle maksetaan lomallelähtörahana 13 tunnin 
korvaus kultakin lomaan oikeuttavalta kuukaudelta, mikäli 
työntekijän keskimääräinen säännöllinen vuorokautinen työaika 
on vähintään 4 tuntia.

Työntekijän keskimääräisen työajan ollessa alle 4 tuntia 
vuorokaudessa maksetaan kultakin lomaan oikeuttavalta 
kuukaudelta keskimääräistä vuorokautista työaikaa vastaava 
korvaus keskituntiansion mukaan.

SOV. Työntekijän siirtyessä samassa yrityksessä toisen työehtosopimuksen piiristä paperiteollisuuden sopimuksen piiriin, maksetaan hänelle lomallelähtörahaa (13 x kta/ kukin lomaan oikeuttava kuukausi) niiltä kuukausilta, joilta työntekijään on sovellettu tätä sopimusta. Työntekijän siirtyessä samassa yrityksessä pysyvästi paperiteollisuuden sopimuksen piiristä toisen työehtosopimuksen piiriin työsuhteen katkeamatta, maksetaan hänen siirtyessään lomallelähtöraha (13 x kta/kukin vuosilomaan oikeuttava kuukausi).

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun