etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

25.6 	Lomapalkan tasauserä

Työntekijälle maksetaan lomapalkan tasauseränä heinäkuun 
ensimmäisenä palkanmaksupäivänä lomapalkkasopimuksen 
mukaisen lomapalkan ja loma-ajalta maksettavien 
kausipalkkojen erotus.

Lomapalkan tasauserä määritetään vähentämällä 
lomapalkkasopimuksen mukaisesta lomapalkasta loma-ajan 
kausipalkkoja vastaava laskennallinen rahamäärä. 
Vähennettävän rahamäärän suuruus lasketaan kertomalla 
lomapäivien lukumäärä luvulla 6,67 ja työntekijän tasauserän 
maksua edeltävän palkkakauden alussa voimassaolevalla 
kausipalkan tuntipalkkatekijällä.

Työntekijän työsuhteen päättyessä lomapalkan tasauserän 
maksamisen jälkeen, mutta ennen kaikkien päättyneen 
lomanmääräytymisvuoden vuosilomapäivien pitämistä, 
lomakorvauksesta vähennetään jo maksettu tasauserä ja 
pidetyn vuosiloman ajalta maksetut kausipalkat. 

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun