etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

25.8 	Osa-aikaisen työntekijän loma-ajan kausipalkka ja 
lomakorvaus

Osa-aikaisen työntekijän loma-ajan kausipalkka maksetaan 
normaaleina palkanmaksupäivinä. Palkkapäivänä maksetaan 
kultakin palkkakauteen sisältyvältä lomapäivältä päiväpalkkana 
yksittäisen lomapäivän osuus lomapalkan kokonaismäärästä.

Osa-aikaisen työntekijän loma-ajan kausipalkan ja 
lomakorvauksen kokonaismäärä lasketaan sovittamalla yhteen 
työntekijän lomapalkkasopimuksen mukainen lomapalkka ja 
laskennallisen kausipalkan avulla laskettava mahdollinen 
lomapalkan tasauseränä vähennettävä summa. Lomapalkan 
tasauserän määrä lasketaan vähentämällä 
lomapalkkasopimuksen mukaisesta lomapalkasta laskennallinen 
kausipalkka. Laskennallinen kausipalkka saadaan kertomalla 
lomapäivien lukumäärä luvulla 6,67 ja työntekijän loman 
ensimmäisen osan alkua edeltävän palkkakauden alussa 
voimassaolevalla kausipalkan tuntipalkkatekijällä.
 
Mikäli laskennallisen kausipalkan määrä on suurempi kuin 
lomapalkkasopimuksen mukainen lomapalkka, vähennetään 
lomapalkasta osa-aikatyön ja kokoaikatyön työajan suhteen 
perusteella määräytyvä osa lomapalkan tasauserästä. Muussa 
tapauksessa loma-ajan palkan ja lomakorvauksen 
kokonaismäärä lasketaan lomapalkkasopimuksen mukaan.
 
SOV. Palkkakauden sisältäessä sekä vuosiloma- että työpäiviä, lasketaan työpäivien kausipalkka siten kuin työehtosopimuksen palkattomia poissaoloja koskevassa 13.7 kohdassa todetaan.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun