etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

VII	SUHDEMÄÄRÄYKSET

28 §	Luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja ammattiosaston 
toimihenkilöt

28.1 	Paperiteollisuuden yleissopimuksen soveltaminen

Paperiteollisuuden yleissopimuksen lisäksi luottamusmiehiin, 
työsuojeluvaltuutettuihin ja ammattiosaston toimihenkilöihin 
noudatetaan tämän pykälän määräyksiä.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun