etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

28.10 	Pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun työsuhdeturva

Työnantajan on harkitessaan pääluottamusmiehen tai 
työsuojeluvaltuutetun tai heidän varamiestensä työsuhteen 
purkamista ja viimeistään siinä vaiheessa, kun työntekijälle 
varataan tilaisuus tulla kuulluksi purkamisen syistä, ilmoitettava 
asiasta asianomaisessa työpaikassa työssä olevalle 
ammattiosaston puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai 
muulle ammattiosaston toimikunnan jäsenelle.

Mikäli pääluottamusmiehen tai työsuojeluvaltuutetun työsuhteen 
purkamista koskeva kysymys on saatettu liittojen käsiteltäväksi 
sopimuksen tulkintaa koskevan työehtosopimuksen 27 §:n 
määräyksen mukaisesti, on liittojen ilman aiheetonta viivytystä 
selvitettävä paikallisten osapuolten myötävaikutuksella 
työsuhteen purkamiseen liittyvät taustat.

Liittojen on viikon kuluessa selvitystyön päättymisestä 
käsiteltävä pääluottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun 
työsuhteen purkamiseen liittyvät erimielisyydet liittojen välisessä 
neuvottelussa ja esitettävä omat kantansa asiassa. Liittojen 
kannat saatetaan tiedoksi työnantajalle. 

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun