etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

28.2.2 	Työstä vapautus

Pääluottamusmies, joka edustaa vähintään 350 työntekijää, on 
vapautettu työstä luottamusmiestehtävän hoitamista varten.

Pääluottamusmiehelle, joka edustaa vähempää kuin 350 
työntekijää, annetaan luottamusmiestehtäviensä hoitamista 
varten viikoittain vapaa-aikaa edustamiensa työntekijöiden 
lukumäärän mukaan seuraavasti:

350		vapautus kokonaan
250 - 349	 24
150 - 249	 20
100 - 149	 16
alle 100	 8

Pääluottamusmiehen ja työnantajan välillä voidaan sopia 
työstävapautusaika kokonaan tai osittain maksettavaksi 
lisäkorvauksena.

Pääluottamusmies on luottamustehtäviensä hoitamista varten tai 
muutoin työnantajan toimeksiannosta oikeutettu keskeyttämään 
työnsä tai poistumaan työpaikaltaan työnantajan 
suostumuksella. Pääluottamusmiehen tulee noudattaa 
säännöllistä työaikaa.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun