etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

28.2.3 	Siirto päivätyöhön

Vähintään 100 työntekijää edustava pääluottamusmies siirretään 
oman osastonsa varamieheksi päivätyöhön, jollei paikallisesti 
toisin sovita. Hän on tilapäisesti työnjohdon käytettävissä myös 
vuorotöissä. Työ, johon pääluottamusmies on siirretty, ei saa olla 
toisarvoista eikä hänen arvoaan alentavaa.

Jos pääluottamusmies on kokonaan työstä vapautettu, pyritään 
pääluottamusmiehen kanssa käytävät neuvottelut järjestämään 
säännöllisenä työaikana.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun