etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

28.2.4 	Palkan muodostaminen ja tarkistaminen

Vuorotyöstä päivätyöhön siirretylle pääluottamusmiehelle 
muodostetaan kausipalkka seuraavasti:

-	keskeytymättömästä vuorotyöstä siirrettäessä 82 x 
keskituntiansio + keskimääräisenä sunnuntaikorotuksena 15 x 
keskituntiansio;
-	jatkuvasta 1- ja 2-vuorotyöstä siirrettäessä 80 x 
keskituntiansio + keskimääräisenä sunnuntaikorotuksena 12 x 
keskituntiansio.

Päivätyöstä tai keskeytyvistä työaikamuodoista 
pääluottamusmieheksi siirtyvän työntekijän kausipalkka 
muodostetaan kertomalla hänen keskituntiansionsa luvulla 80. 
Pääluottamusmiehen tuntipalkka lasketaan jakamalla tämän 
kohdan mukaan muodostettu kausipalkka luvulla 80.

SOV. Pääluottamusmiehen ansion tulee seurata vähintään hänen varsinaisen ammattinsa ansion kehitystä pysyvien palkan tai palkkaperusteiden muutosten osalta. Tarkistukset suoritetaan samanaikaisesti kuin varsinaisessa ammatissa. Pääluottamusmiehen varsinaisen ammatin loppuessa, sovitaan miten vastaavaa ansiokehitystä seurataan.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun