etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

28.2.7 	Annettavat tiedot

Työntekijöiden palkkalistat on pidettävä konttoriaikana 
pääluottamusmiehen nähtävänä.

Työnantajan tulee neljännesvuosittain toimittaa 
pääluottamusmiehelle, työsuojeluvaltuutetulle ja asianomaisen 
työosaston luottamusmiehelle ylityö- ja hätätyötuntiluettelot, joita 
työnantaja lain mukaan on velvollinen pitämään.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun