etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

28.3 	Työosaston luottamusmies

28.3.1 	Toimialue ja tehtävät

Ammattiosaston esityksestä sovitaan paikallisesti siitä, mille 
työosastolle valitaan luottamusmies. Osaston luottamusmiehen 
tehtävänä on valvoa työehtosopimuksen noudattamista.

SOV. Työosastoista sovittaessa tulee kiinnittää huomiota mm. siihen, että sovitut toimialueet ovat tarkoituksenmukaisia ja kattavuudeltaan sellaisia, että ne edistävät neuvottelujärjestelmän mukaista asioiden käsittelyä. Arvioinnissa on otettava huomioon mm. kysymyksessä olevan työosaston työntekijöiden lukumäärä ja luottamusmiehen mahdollisuudet myös vuorotyö huomioon ottaen tavata osaston työntekijät. Ellei sopimukseen päästä, asia voidaan alistaa liittojen ratkaistavaksi.
28.3.2 Työstä vapautus Työosaston luottamusmies on oikeutettu hoitamaan omalla ajallaan ammattiosastoa koskevia juoksevia asioita työpaikalla, mikäli se ei häiritse tehtaan työn kulkua. Luottamusmiehen jouduttua käymään neuvotteluja työnantajan edustajan kanssa lepoa varten tarkoitettuna aikana niin pitkään, ettei hänen työvuorolle saapumistaan voida pitää kohtuullisena, tulee luottamusmiehelle antaa vapautusta seuraavasta työvuorostaan ja hyvittää tästä aiheutuva ansion menetys. 28.3.3 Työosaston luottamusmiehen varamies Työosaston luottamusmiehelle voidaan valita varamies. Työosaston luottamusmiehen varamiehen tehtävänä on luottamusmiehen ollessa lomalla tai muuten estyneenä, hoitaa luottamusmiestehtävät.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun