etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

28.5 	Ansion menetyksen korvaaminen

Työnantaja korvaa luottamusmiehelle ansion menetyksen, joka 
aiheutuu paikallisista neuvotteluista työajalla työnantajan kanssa 
tai toimimisesta muuten tämän toimeksiannosta.

28.6 	Lisäkorvaukset

28.6.1 	Pääluottamusmiehen, työosaston luottamusmiesten ja 
ammattiosaston toimihenkilöiden lisäkorvaus

Pääluottamusmiehelle, työosaston luottamusmiehille tai 
ammattiosaston toimihenkilöille maksetaan palkkakausittain 
lisäkorvaus työntekijöiden lukumäärän ja asianomaisen 
pääluottamusmiehen keskituntiansion perusteella seuraavasti:

Työntekijöiden	 Pääluottamusmies	Työosaston	 Ammattiosaston 
lukumäärä				luottamusmiehet	 toimihenkilöt

		Lisäkorvaus palkkakaudelta tunneissa

350 -		33	 		40		 12
250 - 349	27,5			33	 	 8
150 - 249	22			26	 	 6
100 - 149	16,5			20	 	 5
alle  100	10			12	 	 3

28.6.2 	Jalostusosaston luottamusmiesten lisäkorvaus

Tehtaassa, joissa ei ole jalostusosastoilla pääluottamusmiestä, 
maksetaan luottamusmiehelle edustamiensa työntekijöiden 
lukumäärän ja tehtaan pääluottamusmiehen keskituntiansion 
perusteella lisäkorvaus seuraavasti:

Työntekijöiden		Lisäkorvaus
lukumäärä		palkkakaudelta tunneissa
75 - 			15
50 - 74			10
25 - 49	 		5
10 - 24	 		3


Mikäli osastoja on useampia, jaetaan korvaus eri osastojen 
luottamusmiesten kesken ammattiosaston ehdotuksen 
mukaisesti.

28.6.3 	Kone-, sähkö-, mittari- tai automaatio-osastojen 
luottamusmiesten lisäkorvaus

Kone-, sähkö-, mittari- tai automaatio-osaston luottamusmiehille 
maksetaan palkkakausittain lisäkorvaus edustamiensa 
työntekijöiden lukumäärän ja asianomaisen luottamusmiehen 
keskituntiansion perusteella, jos luottamusmies edustaa 
vähintään puolta osaston työntekijöistä seuraavasti:

Työntekijöiden		Lisäkorvaus
lukumäärä		palkkakaudelta tunneissa
75 - 			15
50 - 74			10
25 - 49	 		5
10 - 24	 		3


28.6.4 	Työsuojeluvaltuutetun lisäkorvaus

Työsuojeluvaltuutetulle maksetaan palkkakausittain lisäkorvaus 
edustamiensa työntekijöiden lukumäärän ja keskituntiansion 
perusteella seuraavasti:

Työntekijöiden		Lisäkorvaus
lukumäärä		palkkakaudelta tunneissa
350 - 			13
250 - 349		10
150 - 249	 	7
100 - 149	 	5
alle 100		4

Lisäkorvaus maksetaan varavaltuutetulle hänen toimiessaan 
työsuojeluvaltuutetun sijaisena vähintään kahden viikon ajan.
Paikallisesti voidaan sopia osa työsuojeluvaltuutetun 
lisäkorvauksesta käytettäväksi työsuojeluyhteistoiminnan 
kehittämiseen.

28.6.5 	Lisäkorvauksen jako ja maksu eri tilanteissa

Lisäkorvaus maksetaan aina silloin, kun työnantaja on 
velvollinen maksamaan palkkaa lisäkorvaukseen oikeutetulle.

Varapääluottamusmiehelle maksetaan pääluottamusmiehen ja 
osastonluottamusmiehen varamiehelle osastonluottamusmiehen 
yhden palkkakauden lisäkorvaus verotusvuoden kunkin 
neljänneksen viimeisenä palkanmaksupäivänä.

Pääluottamusmiehen tai osastonluottamusmiehen lisäkorvaus 
maksetaan varaluottamusmiehelle silloin, kun työnantajalla ei ole 
pää- tai osastonluottamusmiehelle palkanmaksuvelvollisuutta. 
Samalle henkilölle ei makseta sekä luottamusmiehen 
lisäkorvausta että varaluottamusmiehen lisäkorvausta 
samanaikaisesti.

Työosaston luottamusmiesten ja ammattiosaston 
toimihenkilöiden lisäkorvaus jaetaan ammattiosaston 
ehdotuksen mukaan.

SOV. Paikallisesti voidaan sopia siitä, että työosastojen luottamusmiesten lisäkorvaus maksetaan kokonaisuudessaan ammattiosastoille käytettäväksi koulutus- ja virkistystoimintaan.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun