etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

28.8 	Ilmoitusvelvollisuus

28.8.1 	Ammattiosaston ilmoitusvelvollisuus

Valituista luottamusmiehistä, varamiehen toimimisesta 
pääluottamusmiehen sijaisena, työsuojeluvaltuutetun tai 
työsuojeluasiamiehen toimimisesta luottamustehtävissä tai 
luottamusmiesten toimimisesta työsuojelutehtävissä on 
ammattiosaston tai vastaavan ilmoitettava kirjallisesti 
työnantajalle. Varamiehen toimimisesta työsuojeluvaltuutetun 
sijaisena on työsuojeluvaltuutetun ilmoitettava työnantajalle 
kirjallisesti.

28.8.2 	Työnantajan ilmoitus työsuhdeasioita hoitavasta henkilöstä

Työnantaja ilmoittaa luottamushenkilöille, ketkä käyvät yrityksen 
puolesta neuvotteluja heidän kanssaan.

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun