etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

29 §	Ilmoitustaulujen käyttö, kokoontuminen työpaikoilla ja 
jäsenmaksujen perintä

1.	Paperiliiton ja sen paikallisten osastojen ilmoituksia ja 
tiedonantoja saadaan tehdasalueella kiinnittää vain työnantajan 
sitä varten osoittamille ilmoitustauluille.

2.	Kullakin työpaikalla ammattiosastolla on mahdollisuus työajan 
ulkopuolella järjestää työsuhdeasioita käsitteleviä kokouksia 
seuraavin edellytyksin.

a)	Kokouksen pidosta työpaikalla tai muussa tämän sopimuksen 
tarkoittamassa paikassa on työnantajan kanssa sovittava, 
mikäli mahdollista, kolme päivää ennen aiottua kokousta.

b)	Työnantaja osoittaa kokouspaikan, joka on joko työpaikalla tai 
työpaikan läheisyydessä, työnantajan hallinnassa oleva, 
tarkoitukseen soveltuva paikka. Kokouspaikkaa valittaessa on 
huomiota kiinnitettävä mm. siihen, että työturvallisuudesta, 
työhygieniasta ja paloturvallisuudesta annettuja määräyksiä 
voidaan noudattaa ja että kokous ei häiritse liike- tai 
tuotantotoimintaa.

c)	Kokouksen järjestyksestä sekä kokoustilojen siisteydestä 
vastaavat kokoustilojen varauksen tehnyt järjestö ja järjestäjä. 
Järjestöjen luottamushenkilöiden tulee olla kokouksessa 
saapuvilla.

d)	Kokouksen järjestäjällä on oikeus kutsua kokoukseen 
työehtosopimuksen osapuolena olevan liiton ja sen 
alayhdistyksen sekä asianomaisten keskusjärjestöjen 
edustajia.

3.	Työnantaja pidättää, mikäli työntekijä on antanut siihen 
valtuutuksen, Paperiliiton jäsenmaksun tilikausittain palkasta ja 
tilittää sen ammattiosaston nimeämälle pankkitilille. 
Ammattiosaston taloudenhoitajalle annetaan 
vuosineljänneksittäin jäsenkohtaiset selvitykset pidätetyistä 
jäsenmaksuista. Työntekijälle annetaan vuoden tai hänen 
työsuhteensa päätyttyä verotusta varten todistus pidätetystä 
summasta.

4.	Työsuhteen päättyessä työntekijälle annetaan allekirjoitettavaksi 
ammattiyhdistysjäsenmaksun perintäsopimuksen 
päättymisilmoitus. Työnantajalle jätetyt päättymisilmoitukset 
luovutetaan ammattiosaston osoittamalle henkilölle.


Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun