etusivu

info

kuvat

säännöt

etuudet

sheemat

yhteystiedot

Paperiteollisuuden työehtosopimus 2014-2016

30 §	Yhteistoiminta

Osapuolet ovat sopineet, että yhteistoimintalain 16 §, 20 -25 §, 
32 - 39 §, 42 §, 44 - 47 §, 50 - 52 §, 54 § sekä 62 § ovat tämän 
työehtosopimuksen osia. Erimielisyys yhteistoimintalain 62 §:n 
tarkoittamasta hyvityksestä ratkaistaan työehtosopimuksen 
mukaisessa sopimuksen tulkintamenettelyssä noudattaen 
yhteistoimintalaissa säädettyjä hyvityksen suuruuteen ja 
suorittamiseen vaikuttavia perusteita.
 
Työntekijällä ei ole oikeutta saattaa vaatimusta hyvityksen 
suorittamiseksi yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. Jos 
työtuomioistuin ei kuitenkaan ole toimivaltainen käsittelemään 
tähän sopimukseen perustuvaa yhteistoimintalain 62 §:n 
mukaista vaatimusta hyvityksen suorittamisesta, voidaan 
vaatimus käsitellä yleisessä tuomioistuimessa.

Tämän sopimuksen osana olevaan yhteistoimintalain 
määräykseen liittyvää kysymystä ei voida saattaa 
yhteistoimintalain 67 §:n mukaisen seuraamuksen 
määräämiseksi yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

Metsäteollisuus ry:n ja Paperiliitto ry:n välinen työehtosopimus n:o 47 1.5.2014 – 30.9.2016

sivun alkuun